Meteen naar de inhoud

Aanvullende Voorwaarden

Deze voorwaarden dienen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op deelnemers van de begeleide pelgrimsreis.

Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de HOLY pelgrimsreis georganiseerd door HOLY shit. De algemene voorwaarden van HOLY shit. zijn altijd van toepassing, onderstaande voorwaarden zijn hierop een toevoeging.

Artikel 2: Aanmelding

 • Voordat een deelname definitief wordt gemaakt nodigen we je uit op een Camino-informatiemeeting waarbij we elkaar leren kennen en alle vragen zullen beantwoorden. 
 • Wie zich inschrijft, door ondertekening van een overeenkomst of door betaling, gaat akkoord met de algemene voorwaarden van HOLY shit. De algemene voorwaarden van HOLY shit. worden op eerste verzoek van deelnemer door HOLY shit aan hem aangereikt.
 • Bij inschrijving komt er een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en HOLY shit. zodoende dat de inschrijving als definitief beschouwd kan worden.
 • Betaling:
  • Het door de deelnemer aan HOLY shit. verschuldigde bedrag voor deelname aan de HOLY pelgrimsreis dient binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestigingsmail, te worden voldaan via de betaalpagina (link bijgevoegd in de bevestigingsmail).
  • Betaling is mogelijk in 8 termijnen, deze optie is beschikbaar op de betaalpagina (link bijgevoegd in de bevestigingsmail).
 • Wat betreft reisadvies en eventuele maatregelen die gelden voor reizen naar Spanje en Frankrijk volgt HOLY shit. de aanwijzingen van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Nederland en België.
 • De HOLY pelgrimsreis gaat door bij een minimale inschrijving van 8 deelnemers. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft HOLY shit. de mogelijkheid om de reis alsnog uit te voeren door het verplaatsen van de reis naar een andere datum. De deelnemer heeft in deze gevallen het recht om zich uit te schrijven en krijgt een volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld. HOLY shit. beslist uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek of de reis al dan niet zal doorgaan. Deelnemers van een verplaatste of geannuleerde reis krijgen voorrang om zich in te schrijven voor een volgende reis.

Artikel 3: Annulering en wijziging

 • Nadat de deelnemer deelname definitief heeft gemaakt met een betaling, heeft de deelnemer een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
 • Ook na deze bedenktermijn van 14 dagen heeft de deelnemer het recht om af te zien van de deelname aan de HOLY pelgrimsreis. HOLY shit. zal dan annuleringskosten in rekening brengen, ook wanneer de annulering het resultaat is van overmacht. Deze annuleringskosten zijn afhankelijk van de datum van annuleren. De juiste datum van annuleren wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het e-mailbericht door HOLY shit.
  • vanaf 14 dagen na bevestiging inschrijving door HOLY shit. tot 120 dagen voor vertrek: 25% van de reissom;

  • tussen de 119 en 90 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

  • tussen de 89 en 40 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;

  • minder dan 40 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
 • Is er voor vertrek sprake van een inreisverbod of negatief reisadvies dan wordt de reis uitgesteld. De reissom blijft dan actief in je account tot aan de volgende reisdatum die je mee kunt gaan.
 • De deelnemer kan de inschrijving overdragen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden die voor de overeenkomst gelden. Hiervoor rekent HOLY shit. € 50,- administratiekosten.

Artikel 4: Verwachtingen en verpichtingen

De deelnemer mag van HOLY shit. verwachten:

 • Dat de begeleiders tijdens de HOLY pelgrimsreis beschikbaar zijn voor praktische en mentale ondersteuning, binnen de grenzen van het redelijke. Daarbij rekening houdend dat er tijdens de reis niet voortdurend in groep gelopen zal worden, en dat het afwezig zijn van goede telefoonreceptie overmacht is.
 • Het inschrijfgeld is inclusief:
  • Alle overnachtingen
  • 1 jaar toegang tot de ‘Pelgrimeren naar Santiago’ module in HOLY shit. Academy (incl. toegang tot de HOLY shit. Academy Facebookgroep)
  • Maandelijkse oefenwandelingen
  • Camino essentials: Pelgrimspaspoort, schelp, notitieboekje & buff
  • Groepsmeetings
  • Appgroep (voor (nood)hulp en informatie)
  • Dagelijks informatie over de etappe
  • Documentaire over de reis
  • Twee after Camino-meetings na de reis

* Het niet gebruik maken van een van de hier boven genoemde onderdelen, geeft geen enkel recht tot terugbetaling van enig deel van het inschrijfgeld.

 • Het inschrijfgeld is exclusief:
  • Vervoer naar het vertrekpunt (St. Jean-Pied-de-Port)
  • Vervoer van Santiago de Compostela naar huis
  • Vervoer van bagage gedurende de reis
  • Maaltijden
  • Persoonlijke uitgaven
  • Reis, ongevallen of annuleringsverzekering

 

HOLY shit. verwacht van de deelnemer:

 • Dat deze op de afgesproken tijden en plaatsen aanwezig is voor vertrek gedurende de gehele reis. Wanneer het niet tijdig aansluiten bij de groep extra kosten met zich meebrengt zijn deze voor rekening van de deelnemer.
 • Dat deze de aanwijzingen van HOLY shit. opvolgt.
 • Dat deze zelf zorgt voor een geldig identiteitsbewijs en eventuele andere documenten (bv: vaccinatiebewijzen, negatieve testuitslagen e.d.). HOLY shit. raadt al haar deelnemers aan een reisverzekering af te sluiten voor bagage, ongevallen, ziektekosten e.d.
 • Dat deze zich er van bewust is dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor het dragen van zijn of haar eigen processen. We zullen je hier wel zoveel mogelijk in ondersteunen. 
 • Dat deze fysiek en mentaal in staat is om deel te nemen aan de HOLY pelgrimsreis.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • De deelnemer kan HOLY shit. op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor fysieke of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de door HOLY shit. verschafte route- informatie. In alle gevallen geldt dat de deelnemer verantwoording draagt voor diens beslissingen, en zich niet kan beroepen op de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon dan ook. De deelnemer weet en gaat ermee akkoord dat de natuur- en wandelomstandigheden altijd kunnen veranderen, zonder dat HOLY shit. dit kan voorzien.

 • HOLY shit. is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortkomend uit overmacht zoals weersomstandigheden, ongevallen, stakingen, epidemieën, oorlogen enz. De hiermee gepaarde kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

 • De etappes zoals deze vooraf gecommuniceerd worden, zijn indicatief en hebben geen bindend karakter. In geval van overmacht kan HOLY shit. hierin last minute aanpassing doen. HOLY shit. zal in deze gevallen alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis behouden.

 • De deelnemer dient zich in te lezen en te houden aan de wetten en voorschriften van het land in kwestie. HOLY shit. is niet aansprakelijk voor eventuele aanhouding door politie en/of autoriteiten wegens het door de deelnemer niet naleven van de voorschriften. Alle eventuele gevolgen zijn voor rekening van de deelnemer.

 • Indien de deelnemer gezondheidsrisico’s heeft (zoals bijv. suikerziekte, astma, epilepsie, hartaandoeningen en/of andere aandoeningen) moeten deze kenbaar gemaakt worden bij aanmelding aan HOLY shit. Deze gegevens zullen door HOLY shit. worden verzamelt met als enig doel het garanderen van een veilige reis en gaat met deze gegevens om zoals voorgeschreven door de privacywetgeving. De deelnemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij of zij fysiek en mentaal in staat is om deel te nemen aan de HOLY pelgrimsreis.

 • Wanneer een deelnemer hinder en overlast veroorzaakt of wangedrag vertoond die het reisgenot van andere deelnemers belemmert, kan HOLY shit. de deelneming aan de reis beëindigen. Alle kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de deelnemer. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van het gehele of gedeeltelijke inschrijfgeld.

 • HOLY shit. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, of voor schade ingeval van letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of roekeloos handelen van de deelnemer of derden.

 • Door zich in te schrijven erkent de deelnemer te zijn geadviseerd door HOLY shit. om een reisverzekering aan te schaffen. Reisverzekeringen worden niet verschaft door HOLY shit.

Artikel 6: klachtenprocedure

 • Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dient de deelnemer in de eerste plaats in gesprek te gaan met HOLY shit. over de ontevredenheid. Wordt hier volgens de deelnemer onvoldoende gehoor aan gegeven, dient deze eerst een schriftelijke uitleg te sturen naar info@holyshit.nl

Artikel 7: Privacyverklaring

 • We verwijzen onze deelnemers naar de privacyverklaring van HOLY shit.
 • Foto’s en beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt tijdens de HOLY pelgrimsreis kunnen worden gebruikt ter promotie op de online kanalen en website van HOLY shit. Wil de deelnemer niet dat beeldmateriaal wordt gebruikt, dient de deelnemer HOLY shit. hier vooraf schriftelijk over te informeren. Uiteraard doen we dit altijd in afstemming en vinden de meeste deelnemers het juist te gek dat hun reis wordt vastgelegd.
   

Artikel 8: wijZiging voorwaarden

 • HOLY shit.  behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever/deelnemer niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van HOLY shit. of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst tussen HOLY shit. en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van
 • De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen HOLY shit. en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar HOLY shit. is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

Laatste wijziging: 01 mei 2022


 

X